مستر برند

تدوین استراتژی برندینگ

اکوسیستم دیجیتال، همراه با تحولاتی که در دنیای کسب و کارها ایجاد کرده است، فرصت‌هایی باورنکردنی نیز برای هدایت برندینگ یک کسب و کار فراهم کرده است. امروز برند، ارزشمندترین دارایی یک کسب و کار به حساب می‌آید و منطقی و ضروری است که هر کسب و کاری توجه بسیار ویژه‌ای به برندینگ و موضوعات مرتبط با آن داشته باشد.
در دهکده جهانی امروز که اکوسیستم دیجیتال رقم زده است، یکی از مهمترین کارهای یک کسب و کار، طراحی و اجرای استراتژی برندینگ دیجیتال است. بر خلاف دیجیتال مارکتینگ که هدفش افزایش فروش با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال است، هدف دیجیتال برندینگ لزوما افزایش فروش نیست، بلکه دیجیتال برندینگ به دنبال افزایش آگاهی، بهبود و ارتقاء تصویر و سبک برند است؛ اقداماتی که در بلند مدت باعث افزایش وفاداری مشتری ‌می‌شود.
در تالی پروژه دیجیتال برندینگ بیزینس با شاخص‌های متمایز تالی، طراحی و متناسب با کانال‌های مختلف و با استراتژی‌های خاص هر کانال، اجرا می‌شود.

رویکرد 5 مرحله ای مستربرند

۱

تحلیل و بازنگری بیزینس مدل شما

۲

تدوین یا تحلیل استراتژی برندینگ

۳

تحلیل و بازنگری برنامه بازاریابی

۴

سفارشی‌سازی انبوه

۵

طراحی برنامه بازاریابی و برندینگ دیجیتال

نوشته های مرتبط

استرانژی کسب وکار چیست