مستر برند

تدوین استراتژی دیجیتال

تحول‌های عجیب و عمیقی که با ظهور فناورهایی مثل فناوری‌های اجتماعی، موبایل، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و… در فضای کسب و کارها و تمامی اجزاء تشکیل دهنده آنها، رخ داده است، ضروت یک تغییر و تحول اساسی در مدل و استراتژی کسب و کار را حیاتی کرده است. این تغییر و تحول اساسی را تحول دیجیتال می‌نامیم و مسیر انجام این تحول در قالب استراتژی دیجیتال به سرانجام می‌رسد. تحول دیجیتال در پی شیوع ویروس کرونا اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.
تحول دیجیتال برای کسب و کارها، مشابه تبدیل کرم ابریشم به پروانه است. پروانه عملکردها و قابلیت‌های بسیار بیشتری نسبت به کرم ابریشم دارد که این قابلیت‌ها و عملکردها به علت تحول بنیادین پروانه ظاهر شده‌اند: کرم ابریشم، کسب وکار فعلی و سنتی است و پروانه، کسب و کار دیجیتالی شده!
در مستربرند، پروژه تحول دیجیتال کسب و کار شما را به شیوه‌ای هوشمندانه به انجام خواهیم رساند.

رویکرد 5 مرحله ای مستربرند

۱

تحلیل و بازنگری بیزینس مدل شما

۲

تدوین یا تحلیل استراتژی برندینگ

۳

تحلیل و بازنگری برنامه بازاریابی

۴

سفارشی‌سازی انبوه

۵

طراحی برنامه بازاریابی و برندینگ دیجیتال